Stichting Historie Anderen

Uitbreiding van het bestuur

Met ingang van 24 september is mevrouw Tine Ausma, Gevelakkers 11, toegetreden tot ons bestuur.
Wij zijn bijzonder ingenomen met deze aanvulling.
Door haar komst zijn wij qua aantal bestuursleden weer op een aanvaardbare sterkte gekomen!

 

Communicatie

De SHA is ook bereikbaar op het mailadres stichtinghistorieanderen@gmail.com

 

Publicatie

In het dagblad Trouw van 26 september j.l. is een paginagroot artikel verschenen over Anderen.
Uitgangspunt was het feit dat het zestig jaar geleden was dat het Amerikaanse echtpaar Keur een jaar lang in ons
dorp verbleef, en over die periode een boek schreef, getiteld " The deeply rooted ".
De journalist Willem Overbeek maakt in zijn artikel een vergelijking tussen de jaren 1952 en 2012. Hij doet dit aan
de hand van een aantal gesprekken met inwoners van Anderen.

Hoe Anderen veranderde – TROUW

 

Aanwinsten augustus-september 2012

Fam.Lesschen-Groote: breischede met houtsnijwerk versierd, een vlijm, een slijpapparaat voor scheermesjes, een aantal oude scheermessen.

Mevr.  Vermeulen-Docter uit Eext: oude lucifersmerken, sigarettendoosjes en -blikjes.

Fam. de Noord uit Rolde: afscheidsalbum van meester de Noord uit 1976, een nagetekende landkaart van 1894 van Anderen en omgeving, foto's van resp. de sloop van de oude school en de bouw van de  nieuwe school in 1966-1967.

Alle goede gevers bedankt. Denk ook eens aan de Stichting Historie Anderen!