Stukken voor vergadering 15 november Nieuwe Bestuursstructuur

Concept Huishoudelijk regelement van de verenigingDorpsbelangen Anderen aanp 24-10Concept Huishoudelijk reglement van de Stichting Oes Stee 24-10Concept Huishoudelijk reglement van de Stichting Volksvermaken Anderen 24-10huishoudelijk regelement ver. Dorpsbelangen Anderen 2 febr. 1987toelichting Huishoudelijk reglementen. 24-10

Programma Zomerfeest

Schermafdruk_09-05-13_10_13

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar organiseren wij weer met veel enthousiasme het Zomerfeest op 7, 8 en 9 juni. De opzet zal echter dit jaar anders zijn als voorgaande jaren. Wij willen u vragen de speluitleg bij de verschillende spelen vooraf goed te lezen.

In het kort betekent dit:
Voor het eerst zullen we gaan werken met een thema, dat is dit jaar: Holland ! We zullen niet meer in teamverband gaan spelen maar individueel kunnen de punten vergaard worden.

Kinderen 6 t/m 10 jaar kunnen onder begeleiding van hun ouder/verzorger aan de meeste spelen deelnemen.

De opgave kunt u doen op bijgevoegde activiteitenkaart, deze is meebezorgd met het boekje. Hierop kunt u aangeven aan welke spelen u mee wilt doen. beschreven worden.

Deze kaarten komen wij rond de 13e mei  weer bij u ophalen.

Tevens hebben wij dan de intekenlijst bij ons voor de vrijwillige financiële bijdrage en kunt u zich opgeven voor het schoonmaken van de TT baan.

Wij hopen wederom op een zonnig, sportief en gezellig Zomerfeest !

Schermafdruk_0anderenhoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

 
Vrijdag 7 juni
18.45 Jeu de Boules op de Brink
18.45 Blokpikken
18.45 Jeugd activiteit
21.00 Muziek quiz in het cafe
 
Zaterdag 8 juni
13.30 Kindermiddag
15.30 Anderen’s Got Talent
18.45 Mammoetblik gooien
         Ringsteken op de fiets
         Hoefijzerwerpen
         Reuze Ezelprik
21.00 Feestavond
         Playbackshow
 
Zondag 9 juni
13.45 Hoepelen
         Kaasheffen
         Stoelendans
         Spiekersloan
         Kruiwagenrace met buikschuif parcours
18.00 Prijsuitreiking
 
Schermafdruk_heinehoes
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit jaar zijn er geen teams ingedeeld. Iedere inwoner, jong en oud, krijgt een eigen opgave kaart. Hierop kunt u aangeven met welke spelen u mee wilt doen. Bij spelen waaraan kinderen vanaf 6 jaar mee mogen doen is een van de ouders/verzorgers verplicht om mee te spelen. Het kind mag anders niet deel nemen aan de activiteit. Bij de kruiwagenrace mag een kind alleen onder directe begeleiding van de eigen ouder/ verzorger deelnemen.

U kunt bij de muziekquiz en playbackshow met een groep spelen voor dubbele punten. U dient deze groep zelf samen te stellen. Opgave kan op de achterkant van de opgave kaart.

Bij elk spel zal een spelleider aanwezig zijn.

De behaalde punten worden op zowel uw kaart als op onze scorelijsten geschreven. Om mee te dingen voor het eindklassement zult u met minimaal 4 spelen  mee moeten spelen.

Schermafdruk_Liebe

 

 

 

 

 

 

De spelen worden op vrijdag tegelijk gespeeld. U kunt zich voor 1 spel opgeven. Op zaterdag en zondag worden de spelen achter elkaar gespeeld zodat u met diverse spelen mee kunt doen. De volgorde van spelen kan wisselen met de volgorde die staat aangegeven in het programmaboekje of de opgave kaart.

Op zaterdagmiddag zal er een poffertjeskraam staan. U bent van harte welkom om gratis een portie poffertjes te komen halen. Let wel: kinderen eerst en op = op.

Op zondagmiddag zal rond 18.00 uur de prijsuitreiking zijn. Evenals voorgaande jaren is er een heerlijke slagroomtaart te verdienen welke gedeeld wordt met de beste 10 deelnemers.

Extra Opgave kaarten

Boekje Zomerfeest opgavekaart

Volledige boekje Zomerfeest 2013

Boekje Zomerfeest 2013

 

Wandelen over het Eexterveld

Wandelen over het Eexterveld

Op zondag 14 april organiseert de SVA een wandeling over het Eexterveld. Onder begeleiding van 2 gidsen wordt u 2 uren rondgeleid in een voor velen bekend stukje natuur.

Wij starten om 11.00 uur bij Oes stee.  Halverwege de route staan wij klaar met koffie en thee. En na de wandeling schuiven we aan in de Herberg voor een kop soep met een broodje.

De kosten voor dit uitje bedragen 6,- per persoon. Te voldoen bij de start van de wandeling (vanaf 10.45 uur)

In verband met de inkopen willen wij graag vooraf weten hoeveel mensen er mee lopen. U kunt zich opgeven bij Elles Jonkers ’t Loeg 7a (strookje) of  tel: 408114 of via mail bij Raph Bode info@newend.nl

Klootschieten 13 juli 2012

Het weer beloofde niet veel goeds… De hele vrijdag had het geregend. Gelukkig werd het om kwart over zeven droog en kon de eerste ploeg kloot schieters van start. De opkomst was, wellicht mede door het slechte weer minimaal, maar we hebben toch nog 4 teams kunnen vormen.

Gelukkig is gedurende de wedstrijd vrijwel geen spat regen gevallen en konden alle teams zich weer droog verzamelen in de Herberg. 

Nadat de laatste ploeg binnen was, heeft de arbitrage de uitslagen formulieren consciëntieus gecontroleerd . Team 2, onder leiding van Egbert,  heeft met 77 punten gewonnen en de concurrentie ver achter zich gelaten.

Onder het genot van een kopje koffie, biertje en een glaasje rose heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden en werd in de Herberg nog lang nagepraat over de klootschiet wedstrijd.

 

Foto’s Zomerfeest 2012

Naar aanleiding van de oproep in het Moesblad zijn er al wat foto's binnengekomen. 

Oproep SVA

 

We missen nog een flink aantal keycoards. Wil een ieder die nog keycoards in zijn/haar
bezit heeft deze bij Elles Jonkers in de bus doen? Heel hartelijk.
 
 
 
Voor de site van Anderen zijn wij op zoek naar foto's van het zomerfeest. U kunt deze
sturen naar website@anderen.info
 
De oproep voor een nieuw bestuurslid SVA staat nog steeds. We horen graag van u!

De TT baan is weer schoon!

Op 2 juli is er groep vrijwilligers uit het dorp bezig geweest met het schoonmaken van de paddocks en tribunes van de TT baan. 
Er is een ploeg 's morgens en  's avonds bezig geweest met bladblazers, bladharken en ander materiaal. Omdat we vorig jaar een extra stuk hadden gedaan was het dit jaar een makkie. Appie en Raph zorgden 's avonds voor de catering.  

Op deze manier hebben we toch voor de IJsvereniging en voor Volksvermaken weer een leuk bedrag bij elkaar geharkt. 

We waren om 20.45 klaar. Hierna zijn we met zijn allen bij Jan Kemker in de tuin nog wat gaan drinken. 

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor de hulp.

 

Team indeling Zomerfeest 2012

De teamindeling voor het Zomerfeest 2012 is klaar. 

LET OP: de indeling is nog steeds aan wijzigingen onderhevig, maar zal hier op de site steeds worden bijgewerkt. 

Voor een aantal teams zijn geen teamleiders aangemeld. Als niemand zich aanmeldt, zijn we genoodzaakt om uit deze teams 2 teamleden aan te wijzen om de Teamleidersrol op zich te nemen.

Helaas moet de band Capstock verstek laten gaan op vrijdagavond, als er iemand anders nog een leuke band weet, dan horen we het graag!

 

Zomerfeest 2012

 

bijgewerkt 5-6-2012 22:40

Zomerfeest 2012

Na het succes van voorgaande jaren wordt dit jaar wederom een zomerfeest gehouden op 8, 9 en 10 juni. Het programma voor deze 3 dagen treft uhieronder  aan.
De opzet van het zomerfeest is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er zijn op zondag verschillende kermisattracties aanwezig en ook het springkussen zal niet ontbreken. Op zaterdagavond hebben wij een 7 mans live band geregeld, zodat wij met z’n allen weer een mooi feest kunnen bouwen. Voor de zeskamp zijn een aantal succesvolle onderdelen van het afgelopen jaar gehand-haafd en enkele nieuwe onderdelen toegevoegd. In totaal zijn er dit jaar 14 activiteiten voor jong en oud.

In het programmaboekje dat u heeft ontvangen zit een opgavenformulier waarop u aan kunt geven aan welke onderdelen u wenst deel te nemen. Dit formulier halen wij rond 12 mei bij u op. Zodra wij alle opgavenformulieren binnen hebben, delen wij zsm de zes teams in. In elk team zit een variatie aan leeftijden, van jong tot oud, zodat ieder team deelnemers heeft aan de verschillende onderdelen. 

De kinderen van de basisschool kunnen ook dit jaar weer een kleurplaat inkleuren. De ingekleurde kleurplaat kan worden ingeleverd tijdens de kindermiddag bij Elles Jonkers. Doe je best, want er zijn een aantal leuke prijzen mee te winnen!!!

De prijsuitreiking is op zondag middag om 18.00 uur.
Wij hopen dat wij wederom kunnen rekenen op een grote belangstelling en op een geslaagd droog weekend.

Bestuur Stichting Volksvermaken Anderen