Groot onderhoud wegbeplanting Anderenseweg, Eext- Anderen

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting op het traject Anderen – Eext (Anderenseweg).

De bomen hebben te weinig ruimte voor een gezonde ontwikkeling. Het gevolg is dat veel dood hout gevormd wordt. Dit resulteert in een verkeersonveilige situatie. Boven de weg bevinden zich laag hangende takken die in het rijprofiel hangen. Daarom zal de wegbeplanting worden gedund en gesnoeid. Hierbij worden circa 120 bomen gekapt. De resterende 220 bomen worden gesnoeid.

Planning

Minder gezonde eiken of berken, bomen met tak- of stamgebreken en door insecten of schimmels aangetaste exemplaren, worden met voorrang gekapt. De bedoeling is om het werk begin november 2013 te starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken in beslag nemen. Gedurende het werk wordt de weg 24 uur per dag afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording.

Door de dunning en snoei kan de houtopstand zich ontwikkelen tot een gezonde en stabiele beplanting waarvan we nog jaren kunnen genieten.

Boswet

Op de wegbeplanting is de Boswet van toepassing. Dunning van een houtopstand wordt gezien als een normale en noodzakelijke vorm van beheer die niet vergunning plichtig is. Er is dus geen sprake van een “Kapvergunning” waartegen bezwaar kan worden gemaakt.