Heruitgave boek “Anderen, het dorp van de Moeshappers”

Op onze vraagstelling in een vorig nummer van het Moesblad ontvingen wij een teleurstellend aantal reacties.
Dat verbaast ons enigszins, omdat wij gedurende een lange reeks van jaren steeds worden geconfronteerd met de vraag naar het boek. Diverse keren hebben wij gehoord dat men belang heeft bij het boek, ook bij een herdruk, maar dat blijkt niet uit de respons op onze vraag in het Moesblad.
Gezien het feit dat wij nog veel werk moeten verrichten voor het vernieuwde/uitgebreide boek gepresenteerd kan worden, dat wij met drukkers in onderhandeling zouden moeten gaan, en een onaanvaardbaar financieel risico zouden moeten nemen, heeft het bestuur besloten voorlopig de plannen voor wat betreft herdruk, in welke vorm dan ook, op een zacht pitje te moeten zetten.

Het blijft uiteraard mogelijk alsnog te reageren op onze vraag van destijds.
Wij blijven wel doorgaan met het verzamelen van informatie over wijzigingen in de bewoning van Anderen en met het verzamelen van gegevens, artikelen en voorwerpen! 

Wij gaan gewoon door op de ingeslagen weg.