Palmpasen en eieren zoeken

Palmpasen en eieren zoeken 24 maart a.s.

Zondag 24 maart a.s. is het palmpasen en gaan we ook eieren zoeken op het sportveld. Alle kinderen vanaf 2 jaar t/m groep 8 van de basisschool kunnen meedoen aan eieren zoeken, ook als je daarna niet meer mee wilt lopen met de palmpasen optocht. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat de stok thuis versierd wordt. Het eieren zoeken begint om 10.15 uur, de palmpasen optocht begint om ca. 11.00 uur. We gaan vanaf Oes Stee lopen via de Gevelakkers, ’t Loeg met als eindpunt Oes Stee.  Het zou leuk zijn dat er tijdens de optocht gezongen wordt, daarom hieronder een paar liedjes om vast te oefenen. De kinderen vinden het erg leuk als er weer veel mensen komen kijken naar hun prachtige stokken.

Commissie Jeugdactiviteiten Anderen

Esther, Geertje, Janna