Snoeiwerkzaamheden langs Anderense weg naar Eext

 
Onderstaand bericht kregen wij van de Gemeente Aa en Hunze over voorgenomen bomenonderhoud aan de Anderenseweg tussen Anderen en Eext.
In het najaar van 2013 met een uitloop naar de winter 2014 willen wij snoei- en dunning werkzaamheden uitvoeren aan de Anderenseweg.
De bomen zullen worden gesnoeid waarbij de onderste takken worden verwijderd zodat de doorrijhoogte boven de weg vrij gemaakt wordt. Ook wordt dood hout verwijderd.
Een deel van de bomen zal worden gedund. Dit betekent dat van de aanwezige bomen een deel er tussen uit wordt gehaald om de bomen die blijven staan naar de toekomst toe voldoende ontwikkel- groeiruimte te geven. Dit zorgt ervoor dat de bomen gezonder blijven en minder dood hout, wat gevaarlijke situaties kan opleveren, vormen in de kroon.
Bij de te dunnen bomen wordt gekeken naar de standplaats ten opzicht van de andere bomen en de kwaliteit van de boom. Sommige bomen vertonen groeiafwijkingen en/ of beschadigingen op basis van deze factoren wordt ter plekke beoordeeld welke boom het beste is en gehandhaafd wordt en welke wordt gedund om zodoende groeiruimte te verkrijgen voor de bomen die blijven staan.