Moesblad

 

Een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen.

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand.
Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd
vóór de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief,
bij Gert Olieman, Gevelakkers 22,  Anderen, emailadres: moesblad @ anderen.info

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders.

 

Hier vind uw laatste uitgaven van het Moesblad. 
Daarnaast is het volledige archief in pdf formaat beschikbaar.