Historie Anderen

De Stichting Historie Anderen(SHA) werd in 1992 opgericht. Het doel is: het stimuleren van de belangstelling voor het onderzoek naar de geschiedenis van Anderen in de ruimste zin van het woord.

In 1998 werd het boek “Anderen, het dorp van de Moeshappers” gepubliceerd. Dit boek is reeds jarenlang uitverkocht. Er wordt gedacht aan een uitgebreide nieuwe oplage van het boek.

Verder houdt de SHA zich bezig met het verzamelen van teksten, geschriften, boeken en voorwerpen welke te maken hebben met de historie van Anderen en Drenthe. In dit dorpsarchief annex oudheidskamer is enorm veel materiaal bijeen gebracht. Diverse (soms opgeheven) verenigingen hebben hun complete archief aan ons overgedragen. Alles wordt in een bestand toegankelijk gemaakt, en is voor belangstellenden te gebruiken. De SHA heeft deze verzameling ondergebracht in het dorpshuis “Oes Stee”. Daarnaast worden grote voorwerpen ondergebracht in een dependance op Veenvoort 4.

In het algemeen is op elke maandagmiddag een bestuurslid aanwezig, maar ook kan een afspraak worden gemaakt voor raadpleging van de bestanden op een ander tijdstip. Regelmatig wordt open huis gehouden. In het Moesblad wordt steeds een vermeling gemaakt van de nieuwe aanwinsten. Die blijven altijd welkom.

U kunt de stichting steunen door tegen een jaarlijkse bijdrage van 5 euro donateur te worden.

 

Contactpersoon

Age Stiksma

Aletta Jacobsweg 24, 9408 AM  Assen           

0592-242258 of 06-40859446

a.stiksma39@outlook.com