Klaverjasclub

Sinds enkele jaren bestaat er in Anderen ook een klaverjasclub. Met een tien tot twintigtal gezellige spelers en speelsters worden er in de wintermaanden diverse boompjes weg gekaart. We spelen 1x per maand op vrijdagavond en proberen om 20.00 uur te starten in “Oes Stee”. Om eerst toch een kopje koffie of thee te kunnen nuttigen wordt aanwezigheid om 19:45 op aangeraden.

De speelavonden worden bekend gemaakt in het “Moesblad”. We proberen toch iedere keer op veelvouden van vier uit te komen dus opgave vooraf wordt op prijs gesteld.

De organisatie van het klaverjassen bestaat uit Jan en Froukje Kemker en Hilda Groote.

Voor inlichtingen Hilda Groote. Telnr. 0592-241323.