Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Anderen is de vereniging die in 1982 werd opgericht.

De activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen zijn heel divers. Zo onderhoudt Dorpsbelangen contact met de gemeente Aa en Hunze inzake uitvoering en beleid van de zaken die het dorp Anderen raken. Ook wordt er overlegd met de provincie Drenthe en het overlegorgaan van het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL)

De afgelopen jaren heeft Dorpsbelangen zich ingezet voor de uitvoering van de activiteitenagenda van het Dorps Omgevings Plan (DOP) Anderen. Uit het DOP werden  de dorpsommetjes ontwikkeld. De voetgangersbruggetjes over de diverse waterlopen zijn hieruit ontstaan alsmede de parkeerplaats aan de Hagenbrink. Ook het plaatsen van straatnaamborden en de aangepaste straatverlichting komt uit de koker van Dorpsbelangen.

Verder overlegt Dorpsbelangen met  bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de gemeente en de bosgroep van Vanboeijen over het berm- en groenonderhoud in en om Anderen.

Daarnaast wordt er regelmatig overlegd met Gasteren en Anloo.

Dorpsbelangen Anderen is d.m.v. van verschillende commissies aanjager van activiteiten die de leefbaarheid en gezelligheid van Anderen ten goede komen. Bijvoorbeeld: het Paasvuur, Neutieschieten, de sport- en speldag, de Hemmeldag, diverse kinderactiviteiten en de oudjaarsborrel op de brink. Dorpsbelangen bekostigt deze activiteiten van het donateursgeld dat de leden bijeenbrengen.

Gelukkig voor de vereniging wordt Dorpsbelangen breed gedragen in Anderen.

Voor info: Willem van Marle, voorzitter, tel. 06-22201901 of dorpsbelangen@anderen.info