Biljart vereniging

Sinds kort hebben we in Oes Stee een mooi Wilhelmina wedstrijd biljard staan. Op donderdagavond wordt er door en enthiousaste groep dorpsgenoten gebiljart.

We bakken er nog niet veel van, maar gaandeweg gaat het steeds wat beter, het is vooral erg gezellig. 

Geen keu?  Geen probleem er staan er voldoende in Oes Stee.

 

Dus mocht je intresse hebben om mee te doen kom gezellig mee te spelem kom eens lsangs.

Bij voldoende intresse kan er ook overdag worden gebiljard. 

Bestuur: 

Jan Kemker, Raph Bode en Roel Luis