Toneelvereniging de Vriendenkring

Sinds wanneer in Anderen toneel wordt gespeeld is niet precies boven water te halen.

Het eerste zekere feit is: Kerstmis 1923 kwamen er een aantal toneelliefhebbers bijeen in het caf√© en er werd besloten een vereniging onder de naam ”de Vriendenkring” op te richten.

De jaarlijkse uitvoering vindt traditioneel plaats op de laatste vrijdag- en zaterdagavond van de maand januari in dorpshuis Oes Stee.

Het repertoire is Drentstalig of Nederlands met Drentse rollen. Ook worden er vanuit het Duits vertaalde stukken gespeeld. Meestal zijn het blijspelen, dat vinden mensen toch het leukst om naar te kijken.

Ook hebben we al eens een criminele komedie gespeeld nl. ”de Overval”, vertaling van Hub Fober en een komische thriller van Mary Bakker-Schoon.

In het verleden heeft de vereniging diverse keren in de Hendrik Kok-stichting te Rolde opgetreden.

Vanaf het toneelseizoen 1990/1991 spelen we onze tryout op de Trans (Marienkamp Rolde). Dit gebeurt dan begin januari tijdens een repetitie avond. De generale wordt altijd voor de basisschool kinderen gespeeld.

In 2006 heeft Vereniging Dorpsbelangen een nieuw podium aangeschaft sinds die tijd spelen en repeteren we in dorpshuis Oes Stee.

Behalve de werkzaamheden binnen de vereniging hebben sommige spelers ook wel eens meegedaan aan andere toneelactiviteiten, we noemen: meespelen ter gelegenheid van een feestavond van de plattelandsvrouwen, ter herdenking van de bevrijding en bij de jaarlijkse opvoering van de Etstoel in Anloo.

De Vriendenkring is een gezellige vereniging die altijd ruimte heeft voor belangstellenden of nieuwe leden.

 

Contactpersoon

Coba Boer, tel. 06-51258735