Dorpsreis 2019

Boermarke Anderen nodigt u: alle inwoners, oud-inwoners en introducees, van harte uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Dorpsreis. Wij menen dit jaar weer een interessant en gevarieerd programma te kunnen bieden.

Woensdagochtend 21 augustus om kwart voor 8 vertrekken we per touringcar van Arriva vanaf de Brink.

De ochtend vullen we met een bedrijfsbezoek aan VDLstud in Bears, een internationaal paardenbedrijf dat bestaat uit een hengstenhouderij, fokkerij, sportstal en handelsstal.Lunchen doen we bij het Wouda Gemaal in Lemmer, het grootste nog werkend stoomgemaal ter wereld. Daar krijgen we ook uitgebreid informatie over het gemaal en een excursie.

Om 16 uur zijn we in Ossenzijl voor een rondvaart door laagveenmoeras “de Weerribben”.

Diner genieten we in restaurant paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne.

Uw bijdrage in de kosten van deze reis bedraagt 70 euro per persoon.
Opgave vóór 16 augustus bij een van de Boermarke bestuursleden: Jan Ubels,

Bert Speulman, Egbert Regien, Willem Speulman, Ko Albers.

Wij hopen op véél deelnemers!

Snoeihout Opruimen (vervolg)

Op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur kan het snoeihout worden gebracht naar het van Muizenbergpad (op het deel achter de camping en richting dorp uit). Het moet op een ril van max 2 meter hoog worden neergelegd. Er zal van de organisatie iemand bij aanwezig zijn.
Maandag of dinsdag erna wordt het door Kamping uit Gieten opgehaald.
Om niet alle kosten (we schatten in ca 300,–) ten laste van Dorpsbelangen te laten komen wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. (En laten we elkaar even een handje helpen met het weg brengen, dan is het klusje zo geklaard)
Als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met het bestuur van Dorpsbelangen:
Jan Kemker, Henk Jonkers, Janneke van Wingerden, Willem Pauw of Raph. Bode

Snoeihout opruimen

Vandaag heeft Dorpsbelangen gesproken met de Gemeente Aa en Hunze over het Paasvuur snoeihout dat nog in Anderen ligt. We gaan nu eerst inventariseren hoeveel hout er nog ligt. De gemeente gaat uitzoeken wat de kosten zijn van het ophalen. Hiervoor zal een extern bedrijf met een persauto worden ingezet. Hiervoor moet op een nader te bepalen dag al het hout naar één plek in het dorp worden gebracht. De kosten zullen hoogst waarschijnlijk voor Dorpsbelangen zijn. Mogelijk krijgen we nog een vergoeding voor het ‘Paasvuur’ maar daar is nog geen duidelijk over. Mocht Dorpsbelangen voor de kosten opdraaien, dan lijkt het ons redelijk dat iedereen die snoeihout aanlevert een kleine bijdrage doet ter dekking van de kosten. Voor nu zou ik willen vragen een inschatting te maken van de hoeveelheid (kubieke meters) hout dat je wil hebben afgevoerd en dat zsm aan dorpsbelangen door te geven. Uiterlijk 14 mei willen we de hoeveelheid graag van jullie ontvangen.