OES STEE

De nieuwe op 28 september aangekondigde corona maatregelen treffen voor zo ver we nu hebben kunnen achterhalen de activiteiten in Oes Stee vrijwel niet.

Ons dorpshuis heeft geen horeca functie en is als zodanig niet gebonden aan de verplichte sluitingstijd van 22:00 uur. Dorpsactiviteiten mogen tot 01:00 uur plaatsvinden.

Gezelschappen.
Verenigingen en sportbeoefening zijn uitgesloten van de regel dat een gezelschap binnen en buiten uit slechts 4 personen mag bestaan.  (zie site RO)

Dit betekend wel dat de verhuur voor feestjes etc niet is toegestaan.

Veiligheid
Binnen geldt wel de regel van 1,5 meter afstand houden. Verder staan er in Oes Stee diverse ontsmettingsmiddelen voor handen, tafels etc.

Verhuur
Voor de verhuur van Oes Stee kan je bellen met Ingrid 06-51511111.

 

N33 dicht

In het weekend van week 41 sluit Poort van Noord de N33 tussen Assen en Gieten af. Deze afsluiting is van vrijdagavond 9 oktober 20:00 tot zondagmiddag 11 oktober 12:00uur.

De N33 is dan in beide richtingen afgesloten.

Klootschieten – 20 september

Vorige maand moesten we het ivm met het slechte weer helaas afblazen,
Maar morgen is het prachtig klootschiet weer.
Zondag 20 september gaan we een rondje klootschieten rond Anderen. Een gezellig uitje waarbij we in kleine groepjes, geheel coronaproef, een klootschiet traject rond Anderen afwerken. Iedereen kan mee doen.
Inschrijven om 13:30 uur bij het dorpshuis Oes Stee.
kosten 1,– pp

Paasvuur 2020

Helaas zijn wij genoodzaakt om het paasvuur dit jaar af te blazen. We hebben dit jaar geen toestemming van de huurder van de grond om het paasvuur op onze vertrouwde plek te houden. Om een nieuwe plek te zoeken is meer tijd nodig en ook een nieuwe vergunning.
We hopen volgend jaar het paasvuur te kunnen aansteken.

Dorpsbelangen Anderen.

Oostermoer wagens


Maandag 9 maart om 20:30 uur worden in Oes Stee de schetsen getoond van de wagens die door de inwoners van Anderen worden gemaakt voor de Oostermoer tentoonstelling.
Iedereen is welkom! De Oostermoer commissie is ook altijd opzoek naar inwoners die willen meehelpen met het bouwen en versieren van de praalwagens.
KOM MAANDAGAVOND KIJKEN!

Dorpsreis 2019

Boermarke Anderen nodigt u: alle inwoners, oud-inwoners en introducees, van harte uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Dorpsreis. Wij menen dit jaar weer een interessant en gevarieerd programma te kunnen bieden.

Woensdagochtend 21 augustus om kwart voor 8 vertrekken we per touringcar van Arriva vanaf de Brink.

De ochtend vullen we met een bedrijfsbezoek aan VDLstud in Bears, een internationaal paardenbedrijf dat bestaat uit een hengstenhouderij, fokkerij, sportstal en handelsstal.Lunchen doen we bij het Wouda Gemaal in Lemmer, het grootste nog werkend stoomgemaal ter wereld. Daar krijgen we ook uitgebreid informatie over het gemaal en een excursie.

Om 16 uur zijn we in Ossenzijl voor een rondvaart door laagveenmoeras “de Weerribben”.

Diner genieten we in restaurant paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne.

Uw bijdrage in de kosten van deze reis bedraagt 70 euro per persoon.
Opgave vóór 16 augustus bij een van de Boermarke bestuursleden: Jan Ubels,

Bert Speulman, Egbert Regien, Willem Speulman, Ko Albers.

Wij hopen op véél deelnemers!

Snoeihout Opruimen (vervolg)

Op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur kan het snoeihout worden gebracht naar het van Muizenbergpad (op het deel achter de camping en richting dorp uit). Het moet op een ril van max 2 meter hoog worden neergelegd. Er zal van de organisatie iemand bij aanwezig zijn.
Maandag of dinsdag erna wordt het door Kamping uit Gieten opgehaald.
Om niet alle kosten (we schatten in ca 300,–) ten laste van Dorpsbelangen te laten komen wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. (En laten we elkaar even een handje helpen met het weg brengen, dan is het klusje zo geklaard)
Als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met het bestuur van Dorpsbelangen:
Jan Kemker, Henk Jonkers, Janneke van Wingerden, Willem Pauw of Raph. Bode

Snoeihout opruimen

Vandaag heeft Dorpsbelangen gesproken met de Gemeente Aa en Hunze over het Paasvuur snoeihout dat nog in Anderen ligt. We gaan nu eerst inventariseren hoeveel hout er nog ligt. De gemeente gaat uitzoeken wat de kosten zijn van het ophalen. Hiervoor zal een extern bedrijf met een persauto worden ingezet. Hiervoor moet op een nader te bepalen dag al het hout naar één plek in het dorp worden gebracht. De kosten zullen hoogst waarschijnlijk voor Dorpsbelangen zijn. Mogelijk krijgen we nog een vergoeding voor het ‘Paasvuur’ maar daar is nog geen duidelijk over. Mocht Dorpsbelangen voor de kosten opdraaien, dan lijkt het ons redelijk dat iedereen die snoeihout aanlevert een kleine bijdrage doet ter dekking van de kosten. Voor nu zou ik willen vragen een inschatting te maken van de hoeveelheid (kubieke meters) hout dat je wil hebben afgevoerd en dat zsm aan dorpsbelangen door te geven. Uiterlijk 14 mei willen we de hoeveelheid graag van jullie ontvangen.

UPDATE: Paasvuur snoeihout

Als bestuur van Dorpsbelangen hebben we een formeel bezwaar ingediend bij B&W van de gemeente Aa en Hunze. Wij zijn het niet eens met het besluit dat de gemeente enkel het overlaad station in Gieten open stelt en ons met bergen takken en ander snoeihout laat zitten dat wij gewoon niet op een acceptabele wijze naar Gieten kunnen krijgen. Wij voelen ons gestraft omdat we niet als enkele andere dorpen de Paasbult al hadden opgebouwd. En we willen dan ook een oplossing voor dit probleem.
Op 9 mei (gemeente kon niet eerder ivm vakanties) is er overleg met de Gemeente over hoe we het gaan oplossen.
Wordt vervolgd…