Klootschieten – 20 september

Vorige maand moesten we het ivm met het slechte weer helaas afblazen,
Maar morgen is het prachtig klootschiet weer.
Zondag 20 september gaan we een rondje klootschieten rond Anderen. Een gezellig uitje waarbij we in kleine groepjes, geheel coronaproef, een klootschiet traject rond Anderen afwerken. Iedereen kan mee doen.
Inschrijven om 13:30 uur bij het dorpshuis Oes Stee.
kosten 1,– pp

Paasvuur 2020

Helaas zijn wij genoodzaakt om het paasvuur dit jaar af te blazen. We hebben dit jaar geen toestemming van de huurder van de grond om het paasvuur op onze vertrouwde plek te houden. Om een nieuwe plek te zoeken is meer tijd nodig en ook een nieuwe vergunning.
We hopen volgend jaar het paasvuur te kunnen aansteken.

Dorpsbelangen Anderen.

Oostermoer wagens


Maandag 9 maart om 20:30 uur worden in Oes Stee de schetsen getoond van de wagens die door de inwoners van Anderen worden gemaakt voor de Oostermoer tentoonstelling.
Iedereen is welkom! De Oostermoer commissie is ook altijd opzoek naar inwoners die willen meehelpen met het bouwen en versieren van de praalwagens.
KOM MAANDAGAVOND KIJKEN!

Dorpsreis 2019

Boermarke Anderen nodigt u: alle inwoners, oud-inwoners en introducees, van harte uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Dorpsreis. Wij menen dit jaar weer een interessant en gevarieerd programma te kunnen bieden.

Woensdagochtend 21 augustus om kwart voor 8 vertrekken we per touringcar van Arriva vanaf de Brink.

De ochtend vullen we met een bedrijfsbezoek aan VDLstud in Bears, een internationaal paardenbedrijf dat bestaat uit een hengstenhouderij, fokkerij, sportstal en handelsstal.Lunchen doen we bij het Wouda Gemaal in Lemmer, het grootste nog werkend stoomgemaal ter wereld. Daar krijgen we ook uitgebreid informatie over het gemaal en een excursie.

Om 16 uur zijn we in Ossenzijl voor een rondvaart door laagveenmoeras “de Weerribben”.

Diner genieten we in restaurant paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne.

Uw bijdrage in de kosten van deze reis bedraagt 70 euro per persoon.
Opgave vóór 16 augustus bij een van de Boermarke bestuursleden: Jan Ubels,

Bert Speulman, Egbert Regien, Willem Speulman, Ko Albers.

Wij hopen op véél deelnemers!

Snoeihout Opruimen (vervolg)

Op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur kan het snoeihout worden gebracht naar het van Muizenbergpad (op het deel achter de camping en richting dorp uit). Het moet op een ril van max 2 meter hoog worden neergelegd. Er zal van de organisatie iemand bij aanwezig zijn.
Maandag of dinsdag erna wordt het door Kamping uit Gieten opgehaald.
Om niet alle kosten (we schatten in ca 300,–) ten laste van Dorpsbelangen te laten komen wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. (En laten we elkaar even een handje helpen met het weg brengen, dan is het klusje zo geklaard)
Als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met het bestuur van Dorpsbelangen:
Jan Kemker, Henk Jonkers, Janneke van Wingerden, Willem Pauw of Raph. Bode

Snoeihout opruimen

Vandaag heeft Dorpsbelangen gesproken met de Gemeente Aa en Hunze over het Paasvuur snoeihout dat nog in Anderen ligt. We gaan nu eerst inventariseren hoeveel hout er nog ligt. De gemeente gaat uitzoeken wat de kosten zijn van het ophalen. Hiervoor zal een extern bedrijf met een persauto worden ingezet. Hiervoor moet op een nader te bepalen dag al het hout naar één plek in het dorp worden gebracht. De kosten zullen hoogst waarschijnlijk voor Dorpsbelangen zijn. Mogelijk krijgen we nog een vergoeding voor het ‘Paasvuur’ maar daar is nog geen duidelijk over. Mocht Dorpsbelangen voor de kosten opdraaien, dan lijkt het ons redelijk dat iedereen die snoeihout aanlevert een kleine bijdrage doet ter dekking van de kosten. Voor nu zou ik willen vragen een inschatting te maken van de hoeveelheid (kubieke meters) hout dat je wil hebben afgevoerd en dat zsm aan dorpsbelangen door te geven. Uiterlijk 14 mei willen we de hoeveelheid graag van jullie ontvangen.

UPDATE: Paasvuur snoeihout

Als bestuur van Dorpsbelangen hebben we een formeel bezwaar ingediend bij B&W van de gemeente Aa en Hunze. Wij zijn het niet eens met het besluit dat de gemeente enkel het overlaad station in Gieten open stelt en ons met bergen takken en ander snoeihout laat zitten dat wij gewoon niet op een acceptabele wijze naar Gieten kunnen krijgen. Wij voelen ons gestraft omdat we niet als enkele andere dorpen de Paasbult al hadden opgebouwd. En we willen dan ook een oplossing voor dit probleem.
Op 9 mei (gemeente kon niet eerder ivm vakanties) is er overleg met de Gemeente over hoe we het gaan oplossen.
Wordt vervolgd…

Geen Paasvuur dit jaar

Geen Paasvuur dit jaar

U heeft het mogelijk uit de media vernomen, maar de gemeente heeft voor dit jaar de paasvuren verboden. Een besluit dat we uiteraard respecteren.

Er zal dan ook geen snoeihout worden ingezameld en er mag ook geen snoeihout worden gebracht naar de Paasvuur locatie.

Echter hiermee zadelt de Gemeente ons wel op met een groot probleem. Wat doen we met al dat snoeihout. De ervaring leert dat we de vrijdagmiddag en de zaterdag volop bezig zijn om de vele m3 hout op te stapelen.

Overleg met de Gemeente hee

ft tot nu toe nog niet tot een bevredigende oplossing geleid.De aangeboden oplossing is dat we het mogen storten op het overlaadstation in Gieten.Echter voor velen is dit vrijwel ondoenlijk en deze oplossing hebben we ter kennisgeving aangenomen en afgewezen. (Uiteraard is iedereen vrij om vrijdagmiddag of zaterdagmorgen in Gieten zijn snoeihout te brengen).

Ons voorstel is om ergens volgende week een dag te prikken waarop de Gemeente hier in Anderen het snoeihout komt ophalen of versnipperen. Volgende week hebben we vanuit Dorpsbelangen wederom overleg met de Gemeente om te zoeken naar een oplossing voor ons dorp.

We houden iedereen via Nextdoor, Facebook en de Website op de hoogte.

Reanimatie

REANIMATIE CURSUS

We hebben te weinig gecertificeerde reanimatie inwoners in Anderen.

Reanimeren kan levensreddend zijn. Binnenkort wordt de 2e AED geplaatst aan het Nijend. Maar het staat of valt bij de omwonenden die gealarmeerd kunnen worden middels de Burgerhulpverlening.

Voorwaarde om ingeschreven te worden bij de Burgerhulpverlening is dat je een reanimatie certificaat hebt.

We gaan in mei en juni reanimatie trainingen verzorgen.

De training beslaat 1 avond van 19:00 uur tot 22:30 uur en kost slechts 5 euro p.p. (Dorpsbelangen betaalt de overige 25,– euro)

Er staan 3 avonden gepland op:

  • Maandag 13 mei
  • Woensdag 22 mei
  • Dinsdag 4 juni

Op 29 april om 20:00 uur zal er door EHBO-vereniging Zuidlaren – Anloo een voorlichtingsavond worden georganiseerd in Oes Stee.

Kom allen.

Palmpasen 14 april

Palmpasen vieren we samen

Wanneer: Zondag 14 april om 10.30 uur

Voor wie:  voor alle kinderen uit Anloo, Anderen en Gasteren  van 0 t/m 12 jaar. Voor de ouders /oma’s / opa’s  is er koffie en thee.

Waar: Verzamelen op het schoolplein van OBS Anloo

Meenemen: Je eigen versierde Palmpasen stok

Na de optocht eieren zoeken en eitje tik! Prijsuitreiking voor de winnaars!