Stichting Historie Anderen

Uitbreiding van het bestuur

Met ingang van 24 september is mevrouw Tine Ausma, Gevelakkers 11, toegetreden tot ons bestuur.
Wij zijn bijzonder ingenomen met deze aanvulling.
Door haar komst zijn wij qua aantal bestuursleden weer op een aanvaardbare sterkte gekomen!

 

Communicatie

De SHA is ook bereikbaar op het mailadres stichtinghistorieanderen@gmail.com

 

Publicatie

In het dagblad Trouw van 26 september j.l. is een paginagroot artikel verschenen over Anderen.
Uitgangspunt was het feit dat het zestig jaar geleden was dat het Amerikaanse echtpaar Keur een jaar lang in ons
dorp verbleef, en over die periode een boek schreef, getiteld " The deeply rooted ".
De journalist Willem Overbeek maakt in zijn artikel een vergelijking tussen de jaren 1952 en 2012. Hij doet dit aan
de hand van een aantal gesprekken met inwoners van Anderen.

Hoe Anderen veranderde – TROUW

 

Aanwinsten augustus-september 2012

Fam.Lesschen-Groote: breischede met houtsnijwerk versierd, een vlijm, een slijpapparaat voor scheermesjes, een aantal oude scheermessen.

Mevr.  Vermeulen-Docter uit Eext: oude lucifersmerken, sigarettendoosjes en -blikjes.

Fam. de Noord uit Rolde: afscheidsalbum van meester de Noord uit 1976, een nagetekende landkaart van 1894 van Anderen en omgeving, foto's van resp. de sloop van de oude school en de bouw van de  nieuwe school in 1966-1967.

Alle goede gevers bedankt. Denk ook eens aan de Stichting Historie Anderen!

Heruitgave boek “Anderen, het dorp van de Moeshappers”

Op onze vraagstelling in een vorig nummer van het Moesblad ontvingen wij een teleurstellend aantal reacties.
Dat verbaast ons enigszins, omdat wij gedurende een lange reeks van jaren steeds worden geconfronteerd met de vraag naar het boek. Diverse keren hebben wij gehoord dat men belang heeft bij het boek, ook bij een herdruk, maar dat blijkt niet uit de respons op onze vraag in het Moesblad.
Gezien het feit dat wij nog veel werk moeten verrichten voor het vernieuwde/uitgebreide boek gepresenteerd kan worden, dat wij met drukkers in onderhandeling zouden moeten gaan, en een onaanvaardbaar financieel risico zouden moeten nemen, heeft het bestuur besloten voorlopig de plannen voor wat betreft herdruk, in welke vorm dan ook, op een zacht pitje te moeten zetten.

Het blijft uiteraard mogelijk alsnog te reageren op onze vraag van destijds.
Wij blijven wel doorgaan met het verzamelen van informatie over wijzigingen in de bewoning van Anderen en met het verzamelen van gegevens, artikelen en voorwerpen! 

Wij gaan gewoon door op de ingeslagen weg.