Verkeersstemming

Beste Dorpsgenoten,

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltwegen worden op onderstaande wegen slijtlagen aangebracht. Slijtlagen zijn oppervlaktebehandelingen waarbij steenslag in een bitumen laag wordt ingestrooid. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden wegen kort afgesloten voor het verkeer. Bij de afsluiting worden verkeersbegeleiders ingezet. De werkzaamheden staan vinden plaats op dinsdag 17 juli en donderdag 19 juli 2018 (of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren). De slijtlagen worden op onderstaande wegen of weggedeelten aangebracht.

Dinsdag 17 juli: Anderen – Oldend

Ondanks dat de planning vrij strak is, kunnen we helaas niet aangeven op welk tijdstip van de dag de werkzaamheden worden uitgevoerd. We vragen uw begrip voor de uitvoering en de korte afsluitingen. Door stagnatie of weersinvloeden kan een wijziging in de planning optreden. Mochten de weersomstandigheden dusdanig zijn dat de werkzaamheden worden uitgesteld, dan worden deze op dinsdag 31 juli en vrijdag 3 augustus 2018 uitgevoerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, dhr. Theo Kroeze, telefoon (0592) 26 78 69.

Groeten namens Dorpsbelangen
Janneke van Wingerden

Drentse Avond

In het kader van de maand van de streektaal organiseert Dorpsbelangen Anderen op vrijdagavond 16 maart een bijzondere Drentse Avond in Oes Stee met de Drentse coryfeeën Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meyers.

Marga Kool verdiende haar sporen met haar treffende gedichten en verhalen en daarnaast ook met haar politieke en maatschappelijke activiteiten. 

Ook Jan Veenstra is als schrijver van o.a. verhalen, boeken, liedteksten en toneelstukken een van de beste en bekendste Drentse schrijvers. Zijn prachtige losse verhalen en boeken zijn met veel humor, zelfspot en ironie geschreven. Samen met Margo Kool schrijft hij elke zaterdag een column in het Dagblad van het Noorden.

De derde coryfee van deze avond is zanger Egbert Meyers, ook bekend als programmamaker en presentator van RTV Drenthe. Hij schrijft zijn prachtige Drentse teksten zelf en componeert ook zelf de muziek. Ook was hij een van de mensen die de Drentse Bluesopera hebben gemaakt.

Reserveren 

[events_add_booking_form id=4]

Snoei werkzaamheden

De aannemer voor de snoei- en celwerkzaamheden voor de gemeentelijke bomen van Anderen is inmiddels bekend. Roel Timmerman B.V. zal de werkzaamheden uitvoeren.

Volgens planning zijn de 4 bomen die als te rooien zijn aangemerkt in week 49 (de week van 4 t/m 8 december) gekapt.

Het snoeien van de bomen staat nu gepland voor week 2 (de week van 8 t/m 12 januari). Indien de snoei werkzaamheden binnen de kom van Rolde sneller verlopen zou het eventueel zo kunnen zijn dat de snoeiwerkzaamheden al plaats vinden in week 51 (week van 18 t/m 22 december).

Als de snoei werkzaamheden in Rolde uitlopen, kan het een paar weken langer duren voordat er in Anderen gesnoeid wordt.

Namens Dorpsbelangen

 

 

Stukken voor vergadering 15 november Nieuwe Bestuursstructuur

Concept Huishoudelijk regelement van de verenigingDorpsbelangen Anderen aanp 24-10Concept Huishoudelijk reglement van de Stichting Oes Stee 24-10Concept Huishoudelijk reglement van de Stichting Volksvermaken Anderen 24-10huishoudelijk regelement ver. Dorpsbelangen Anderen 2 febr. 1987toelichting Huishoudelijk reglementen. 24-10

5 inwonersinitiatieven ontvangen een bijdrage van ‘Jouw idee, Samen uitvoeren’! Publieksprijs is verdeeld.

5 inwonersinitiatieven hebben op vrijdag 22 april van wethouder Henk Heijerman een cheque ontvangen, met een bedrag van ‘Jouw idee, Samen uitvoeren’.

Inwoners konden een aanvraag doen voor ‘Jouw idee, samen uitvoeren’, het project waarmee de gemeente Aa en Hunze inwoners stimuleert om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. De publieksprijs is verdeeld over de vijf winnende initiatieven: ze krijgen alle vijf 200 euro voor een feestelijk startmoment. Daarmee worden alle vrijwilligers die meehelpen, even in het zonnetje gezet.

De 5 gekozen initiatieven

De adviescommissie met inwoners heeft op basis van een aantal criteria, uit de 27 initiatieven die ingediend zijn, 5 initiatieven voorgedragen voor een bijdrage. Het college heeft ingestemd met deze keuze. Stuk voor stuk zijn het initiatieven waarbij inwoners samen iets doen voor hun dorp of omgeving! Daarnaast is er op een geheel innovatieve manier door inwoners nagedacht. Oplossingen zijn gezocht in praktische aanpassingen, waarmee bijvoorbeeld een groter publiek wordt bereikt zonder grootschalige verbouwingen of investeringen.

De bedragen

Henk Heijerman heeft de initiatiefnemers een cheque overhandigd. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen en bedragen:

  • Unieke dorpsommetjes € 10.500 – Eexterveen: Het aanleggen en onderhouden van een wandelroute met bankjes en informatieborden in en rondom Eexterveen.
  • Actieve veeg- en strooiploeg € 5.000 – Schipborg: Het schoonhouden van fiets- en wandelpaden in Schipborg door inwoners zelf.
  • Meer activiteiten voor de Broekstreek € 3.000 – Ekehaar: Het aanpassen van de dorpshuiskeuken en het aanschaffen van spelmaterialen, zodat er meer activiteiten kunnen plaatsvinden in het dorpshuis.
  • Nieuwe centrale ontmoetingsplekken € 2.000 – Schoonloo: Het ontwerpen en zelf maken van picknicktafels, zodat elke straat in Schoonloo een eigen ontmoetingsplek heeft voor inwoners én toeristen.
  • Tenten voor evenementen € 3.760 – Anderen: Het aanschaffen van 2 tenten die gebruikt kunnen worden voor diverse activiteiten bij het dorpshuis, dat daarmee extra ruimte krijgt zodat alle inwoners van het dorp kunnen meedoen.

Publieksprijs

Voor de publieksprijs konden alle inwoners van de gemeente stemmen op het initiatief dat ze het meest aansprak. Er zijn veel stemmen binnengekomen, zelfs zoveel dat het de indruk wekte dat de stemcomputer in de war was. Daarom heeft de gemeente besloten het bedrag van de publieksprijs eerlijk te verdelen over de 5 initiatieven. Alle 5 krijgen 200 euro. Dit geld kan besteed worden voor een feestelijk startmoment, bedoeld als een teken van waardering voor de inzet van de vrijwilligers.

Tweede ronde

Dit was de tweede keer dat de gemeente Aa en Hunze ‘Jouw idee, Samen uitvoeren’ heeft georganiseerd. In 2014 vond de eerste ronde plaats van ‘Jouw idee, Samen uitvoeren’ in de vorm van een pilot. Toen heeft het zes mooie inwonersinitiatieven opgeleverd.

Uitreiking prijs
(foto: Harry Tielman)
Op de foto: wethouder Henk Heijerman met de vijf winnende initiatiefnemers van Jouw idee, Samen uitvoeren, in het dorpshuis De Eekhof in Ekehaar. Van links naar rechts: Hilko Bruins, Eexterveen – Elina van Zanten, Schoonloo – wethouder Henk Heijerman – Ingrid Knol, Anderen – Evert Smeenge, Ekehaar – Douwe Boetje, Schipborg.

 

Snoeiwerkzaamheden langs Anderense weg naar Eext

 
Onderstaand bericht kregen wij van de Gemeente Aa en Hunze over voorgenomen bomenonderhoud aan de Anderenseweg tussen Anderen en Eext.
In het najaar van 2013 met een uitloop naar de winter 2014 willen wij snoei- en dunning werkzaamheden uitvoeren aan de Anderenseweg.
De bomen zullen worden gesnoeid waarbij de onderste takken worden verwijderd zodat de doorrijhoogte boven de weg vrij gemaakt wordt. Ook wordt dood hout verwijderd.
Een deel van de bomen zal worden gedund. Dit betekent dat van de aanwezige bomen een deel er tussen uit wordt gehaald om de bomen die blijven staan naar de toekomst toe voldoende ontwikkel- groeiruimte te geven. Dit zorgt ervoor dat de bomen gezonder blijven en minder dood hout, wat gevaarlijke situaties kan opleveren, vormen in de kroon.
Bij de te dunnen bomen wordt gekeken naar de standplaats ten opzicht van de andere bomen en de kwaliteit van de boom. Sommige bomen vertonen groeiafwijkingen en/ of beschadigingen op basis van deze factoren wordt ter plekke beoordeeld welke boom het beste is en gehandhaafd wordt en welke wordt gedund om zodoende groeiruimte te verkrijgen voor de bomen die blijven staan.

Groot onderhoud wegbeplanting Anderenseweg, Eext- Anderen

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting op het traject Anderen – Eext (Anderenseweg).

De bomen hebben te weinig ruimte voor een gezonde ontwikkeling. Het gevolg is dat veel dood hout gevormd wordt. Dit resulteert in een verkeersonveilige situatie. Boven de weg bevinden zich laag hangende takken die in het rijprofiel hangen. Daarom zal de wegbeplanting worden gedund en gesnoeid. Hierbij worden circa 120 bomen gekapt. De resterende 220 bomen worden gesnoeid.

Planning

Minder gezonde eiken of berken, bomen met tak- of stamgebreken en door insecten of schimmels aangetaste exemplaren, worden met voorrang gekapt. De bedoeling is om het werk begin november 2013 te starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken in beslag nemen. Gedurende het werk wordt de weg 24 uur per dag afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording.

Door de dunning en snoei kan de houtopstand zich ontwikkelen tot een gezonde en stabiele beplanting waarvan we nog jaren kunnen genieten.

Boswet

Op de wegbeplanting is de Boswet van toepassing. Dunning van een houtopstand wordt gezien als een normale en noodzakelijke vorm van beheer die niet vergunning plichtig is. Er is dus geen sprake van een “Kapvergunning” waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 
 

 

Paasvuur 2013

Paasvuur

Op 2de Paasdag, maandag 1 april, proberen we om 20.00 uur weer de paasbult aan te steken. De bult wordt opgebouwd in de Koelanden, nabij het ooievaarsnest (zelfde plek als vorig jaar).

 

 

Vrijdag 29 maart, van 13:00 tot 16:00 uur en

zaterdag 30 maart, van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur, kunt u uw snoeihout brengen. 

Let op: er mag geen geverfd hout, ijzerwerk (spijkers, schroeven enz.) op de bult terechtkomen. Ook stobben worden geweerd.